Mstar Corp

Mstar Corp tổ chức thành công Workshop: “Lưu Giữ Triệu Tác Phẩm Trong Kỷ Nguyên Số”

09/07/2023

Workshop "Lưu Giữ Triệu Tác Phẩm Trong Kỷ Nguyên Số" được tổ chức tại The Little Bean Coffee ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 08/07/2023 ...

Mstar Corp tổ chức thành công hội thảo "Data Loss Prevention Strategies For SMB"

05/01/2023

Hội thảo mang tên “Data Loss Prevention Strategies For SMB” (Chiến lược phòng tránh thất thoát dữ liệu dành cho doanh nghiệp SMB) đã ...

Mstar Corp là đối tác chiến lược - nhà phân phối Synology C2 tại Việt Nam

02/11/2022

Vào ngày 31/10/2022 Mstar Corp sẽ là đối tác chiến lược - nhà phân phối về giải pháp lưu trữ đám mây Synology C2 tại thị ...