Apple TV hiện có thể thực hiện cuộc gọi FaceTime và hát karaoke sau khi cập nhật lên tvOS 17

13/10/2023

Bản cập nhật tvOS 17 được hứa hẹn cuối cùng cũng đã xuất hiện trên Apple TV và mang theo những thay đổi bao gồm tích hợp FaceTime và ...