• Bkav tiến hành diễn tập chống mã độc đào tiền ảo

    Bkav tiến hành diễn tập chống mã độc đào tiền ảo
      Ngày 09/5 tới, chương trình Diễn tập An toàn thông tin mạng WhiteHat Drill 05 với chủ đề “Điều tra, xử lý và phòng chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng phần mềm” sẽ diễn ra trực tuyến tại Cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn