• Google vừa cho phép gửi và nhận tiền qua Gmail

    Google vừa cho phép gửi và nhận tiền qua Gmail
    Các chủ tài khoản Gmail có thể gửi và nhận khá nhiều thứ như tin nhắn, hình ảnh, văn bản, dữ liệu... Vậy còn tiền thì sao? Hôm qua, Google đã cập nhật tính năng đó trên Gmail