• Tổng thống Trump chính thức can thiệp vụ ZTE

    Tổng thống Trump chính thức can thiệp vụ ZTE
    ZTE vừa bị Bộ Thương mại cấm hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong thời hạn 7 năm vì những cáo buộc liên quan đến việc bán thiết bị từ Mỹ đến Iran không rõ ràng