• Xu hướng mới của doanh nghiệp Việt: tích cực đầu tư bảo mật

    Xu hướng mới của doanh nghiệp Việt: tích cực đầu tư bảo mật
    Năm 2018, doanh thu của Kaspersky Lab ở mảng B2B tại Việt Nam tăng trưởng hơn 200%, đặc biệt khối doanh nghiệp lớn (Enterprise Business) đạt con số ấn tượng với mức tăng trưởng hơn 400%, điều này nói lên định hướng của các doanh nghiệp là đầu tư mạnh vào bảo mật