Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn

Chia sẻ
Trong khuôn khổ ngày hội Motul Stunt Fest 2015, xưởng độ STD Motorcycle Custom ở Bình Quới đã đem đến trình diễn những tác phẩm mô tô độ độc đáo.
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 1
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 2
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 3
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 4
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 5
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 6
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 7
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 8
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 9
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 10
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 11
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 12
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 13
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 14
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 15
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 16
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 17
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 18
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 19
Ngắm loạt mô tô độ ấn tượng qua lò STD Motorcycle Custom ở Sài Gòn ảnh 20

Công Thành

Chia sẻ

Bạn đọc bình luận

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu
Nhập mã bảo mật (*)    Refresh

Cùng chuyên mục