• Xe chạy ngang như cua của NASA

    Xe chạy ngang như cua của NASA
    Dẫn hướng bằng cả bốn bánh, mẫu MRV của NASA có thể chạy ngang như cua, tự xoay tròn tại chỗ.