• Hàn Quốc thắng lớn trong WhiteHat Grand Prix 06

    Hàn Quốc thắng lớn trong WhiteHat Grand Prix 06
      Vòng Chung kết cuô%3ḅc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06 chính thức ghi danh đô%3ḅi thi KingTigerPrawn đến từ Hàn Quốc ở ngôi vị quán quân