• Action cam Ricoh WG-M1: máy tốt, giá mềm

    Action cam Ricoh WG-M1: máy tốt, giá mềm
    Bên cạnh những acticon cam của GoPro hay Sony, Ricoh WG-M1 là một lựa chọn nên được cân nhắc. Máy có kiểu dáng độc đáo, vững chắc, cấu hình ổn cùng giá bán khá mềm