• Đâu mới là smartphone “gà nòi” của Vsmart?

    Đâu mới là smartphone “gà nòi” của Vsmart?
    Những tin đồn liên tiếp cho thấy Vsmart có thể sẽ tập trung mọi nguồn lực vào dòng tầm trung và flagship nửa cuối năm nay, nhưng chưa chắc đó đã là “gà nòi” của Vsmart