• VNPT E-Learning - Giải pháp học từ xa chống dịch Corona

    VNPT E-Learning - Giải pháp học từ xa chống dịch Corona
      Để kịp thời hỗ trợ cho học sinh các trường trong thời gian nghỉ học do dịch virus Corona (nCoV), VNPT cung cấp giải pháp giáo dục điện tử VNPT E-Learning nhằm giúp công tác giảng dạy và học tập từ xa cho các cấp từ tiểu học đến đại học.