• VinFast VF e34 nhận gần 10.000 đơn đặt hàng trực tuyến

    VinFast VF e34 nhận gần 10.000 đơn đặt hàng trực tuyến
      Gần một nửa lượng đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF e34 được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Điều đó cho thấy hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ, triển khai thương mại điện tử của VinFast và niềm tin lớn của cộng đồng vào dòng xe mới này.