• 11 triệu thuê bao di động 'rác' đã bị khóa mạng

    11 triệu thuê bao di động 'rác' đã bị khóa mạng
    Các nhà mạng tại Việt Nam đang có “cuộc thanh trừng” hết sức quyết liệt đối với những thuê bao di động "rác". Để tránh bị khóa sim hãy kiểm tra xem bạn có thuộc danh sách này