• Xiaomi đang nỗ lực tự sản xuất chip

    Xiaomi đang nỗ lực tự sản xuất chip
    Báo cáo gần đây nhất cho biết doanh nghiệp Trung Quốc Xiaomi đã sở hữu gần 6% cổ phần của công ty thiết kế chip Trung Quốc có tên VeriSilicon Microelectronics để trở thành cổ đông lớn thứ tư khi nhà sản xuất smartphone này đang cải tổ lại hành trình tự thiết kế bán dẫn kéo dài nhiều năm nay...