• Chữ ký số trên di động sẽ được triển khai mở rộng trong năm 2019

    Chữ ký số trên di động sẽ được triển khai mở rộng trong năm 2019
      Ngày 21/01, Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy ứng dụng chữ ký số và ký kết hợp tác phát triển chữ ký số trên nền tảng di động”.