• Có gì mới ở sự kiện WWDC 2017 của Apple?

    Có gì mới ở sự kiện WWDC 2017 của Apple?
    Hội nghị thường niên dành cho các nhà Phát triển (WWDC 2017) đã được Apple ấn định ngày khai mạc vào 5/6. Sự kiện này rất đáng chú ý bởi tính định hướng và mức độ ảnh hưởng của các thông tin được công bố
  • Apple sẽ tổ chức WWDC 2017 từ ngày 5-9/6

    Apple sẽ tổ chức WWDC 2017 từ ngày 5-9/6
    Hội thảo thường niên dành cho các nhà Phát triển (WWDC 2017) là nơi Apple công bố những cải tiến quan trọng về phần mềm như iOS 11, macOS 10.13 và các bản cập nhật tvOS, watchOS