The Terrace TV: Du ngoạn thế giới ngay tại nhà

The Terrace TV: Du ngoạn thế giới ngay tại nhà

TV thông thường sẽ đưa cả thế giới về trong nhà của bạn, The Terrace TV có thể đưa cả thế giới về bất kể đâu bạn muốn dù đó là sân vườn, hiên nhà, hồ bơi hay ban công