• Triangle Magellan Quatuor - Nhà hát đích thực của audiophiles

    Triangle Magellan Quatuor - Nhà hát đích thực của audiophiles
      Chỉ xét riêng về khả năng trình diễn sân khấu với độ sâu các chiều không gian như âm thanh ở nhà hát, chúng tôi gần như không tìm được đối thủ gần tương xứng với Triangle Magellan Quatuor (ở cùng tầm giá)