• VinaPhone là nhà mạng có tốc độ 3G/4G số một Việt Nam

    VinaPhone là nhà mạng có tốc độ 3G/4G số một Việt Nam
      Mới đây, Vinaphone đã nhận được Giải thưởng Speedtest - nhà mạng có tốc độ 3G/4G số một Việt Nam. Đây là kết quả được thống kê từ hàng triệu người dùng Việt Nam sử dụng Speedtest trong Quý 3 và 4 năm 2018