Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020

Chia sẻ
 

Với sự xuất hiện của các bóng hồng, công nghệ khô cứng trở nên uyển chuyển hơn, âm thanh trừu tượng trở nên dễ cảm nhận hơn.

Đến với Editors' Choice Awards 2020, khách tham quan không chỉ là cảm nhận Audio và công nghệ đơn thuần mà còn có thể thưởng thức thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Với sự xuất hiện của các bóng hồng, công nghệ khô cứng trở nên uyển chuyển hơn, âm thanh trừu tượng trở nên dễ cảm nhận hơn.
Ghé xem các gian trưng bày cùng với bóng hồng tại Editors' Choice Awards 2020:
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 1
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 2
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 3
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 4
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 5
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 6
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 7
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 8
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 9
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 10
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 11
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 12
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 13
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 14
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 15
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 16
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 17
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 18
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 19
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 20
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 21
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 22
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 23
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 24
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 25
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 26
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 27
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 28
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 29
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 30
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 31
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 32
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 33
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 34
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 35
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 36
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 37
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 38
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 39
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 40
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 41
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 42
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 43
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 44
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 45
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 46
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 47
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 48
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 49
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 50
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 51
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 52
Cùng bóng hồng tham quan gian trưng bày tại Editors' Choice Awards 2020 ảnh 53

Minh Huệ

Tin liên quan

Chia sẻ

Bạn đọc bình luận

Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu
Nhập mã bảo mật (*)    Refresh

Cùng chuyên mục