• Liverpool đấu Arsenal: “Thảm sát” ngày Halloween

    Liverpool  đấu Arsenal: “Thảm sát” ngày Halloween
      Liverpool đang trong những ngày tháng thăng hoa nhất còn Pháo thủ lại đang trong tình cảnh hỗn loạn với những vấn đề nội bộ nên nhiều khả năng sẽ có một trận “thảm sát” tại Anfield