• Trung Quốc giới thiệu tàu đệm từ siêu tốc mới

    Trung Quốc giới thiệu tàu đệm từ siêu tốc mới
    Trung Quốc vừa lần đầu tiên ra mắt một nguyên mẫu của tàu siêu tốc chạy trên đệm từ (gọi tắt là tàu đệm từ) có thể đạt vận tốc 600km/h tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.