• Camera trên iPhone có thay đổi gì sau 9 năm?

    Camera trên iPhone có thay đổi gì sau 9 năm?
    So với dòng iPhone đầu tiên, thế hệ iPhone 7 đã cho thấy sự phát triển chóng mặt của công nghệ camera, chất lượng ảnh chụp và các tiện ích kèm theo