• Đón năm học mới với sổ liên lạc điện tử VnEdu

    Đón năm học mới với sổ liên lạc điện tử VnEdu
    Có thể theo dõi sát sao quá trình học tập, rèn luyện của con em một cách nhanh chóng, tiện lợi, phần mềm sổ liên lạc điện tử VnEdu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT nhận được đánh giá cao của hầu hết phụ huynh