• Camera phone đang thế chỗ máy ảnh compact

    Camera phone đang thế chỗ máy ảnh compact
    Hệ thống máy ảnh trên smartphone đang ngày càng phát triển về mọi mặt và được người dùng ưa chuộng, khiến cho dòng máy ảnh compact hết chỗ đứng trên thị trường