• Tổng hợp những cặp tai nghe sử dụng cổng Lightning

    Tổng hợp những cặp tai nghe sử dụng cổng Lightning
    Apple đã loại bỏ cổng âm thanh 3,5mm trên thế hệ iPhone 7 và buộc các cặp tai nghe muốn kết nối với smartphone của họ phải sử dụng cổng Lightning. Sau đây là các sản phẩm  thức thời đã chuyển sang  dùng chuẩn kết nối này