• Honda Việt Nam tham gia làm phim về giới trẻ

    Honda Việt Nam tham gia làm phim về giới trẻ
    Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm thứ 11 mang tên “Sức mạnh của những ước mơ” với 52 tập phim sẽ tập trung về đề tài khởi nghiệp của các bạn trẻ