• 7 Headphone dành cho những đôi tai khó tính

    7 Headphone dành cho những đôi tai khó tính
    Nếu bạn luôn cho rằng headphone có những giới hạn về khả năng tái tạo âm thanh nhất là về không gian và hiệu quả trầm so với các hệ thống audio, hãy trải nghiệm các tai nghe tham chiếu trong bài để có cái nhìn khác hơn về thế giới headphile.