• Cách sửa hàng loạt đầu số trong phonebook

    Cách sửa hàng loạt đầu số trong phonebook
    Từ ngày 1/3/2015, mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh, thành phố sẽ thay đổi. Danh bạ của nhiều người có đến hàng trăm số máy cố định, sửa từng số một thì quá lâu! Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn điều chỉnh đầu số hàng loạt ngay trên smartphone của mình