• Bản độ Yamaha SRX 600 lạc loài của dị nhân nước Ý

    Bản độ Yamaha SRX 600 lạc loài của dị nhân nước Ý
    Roberto Polizzi – một thợ độ lập dị của xưởng Dagger Cycle ở miền bắc nước Ý vừa cho ra lò chiếc Yamaha SRX 600 của thập niên 80 mang thông điệp lạc loài so với những mẫu classic na ná nhau hiện nay