• Samsung Vina đoạt giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018

    Samsung Vina đoạt giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018
    Mới đây, Samsung Vina được nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018” vì những thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, được vinh danh tại hội nghị “Tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018” tổ chức vào ngày 10/01/2019