• Realme giới thiệu linh vật Realmeow

    Realme giới thiệu linh vật Realmeow
    Thương hiệu smartphone phát triển nhanh nhất thế giới – chính thức giới thiệu Realmeow, linh vật được tạo ra với mong muốn kiến tạo những xu hướng mới, phù hợp với cá tính và sự phát triển nhanh nhạy của thế hệ người dùng trẻ