• Video rò rỉ thông tin về tính năng Motion Sense của Pixel 4

    Video rò rỉ thông tin về tính năng Motion Sense của Pixel 4
    Tháng 7, Google đã thông báo rằng Pixel 4 sẽ đi kèm với một tính năng có tên Motion Sense, dựa trên cảm biến Soli. Mới đây, một video được chia sẻ bởi M. Brandon Lee trên kênh YouTube This is Tech Today  làm sáng tỏ hơn về tính năng này