• Nissan giới thiệu xe van kem chạy điện ở Anh

    Nissan giới thiệu xe van kem chạy điện ở Anh
    Vương quốc Anh đang tiến tới việc thế chỗ những chiếc xe van bán kem có động cơ đốt trong bằng những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện, không phát ra khí thải, thân thiện với môi trường.