• Euro Auto kiến nghị không hình sự hóa vụ nhập khẩu ôtô BMW

    Euro Auto kiến nghị không hình sự hóa vụ nhập khẩu ôtô BMW
      Song song với việc gửi công văn giải trình với Bộ Tài chính về các nghi vấn dùng tài liệu giả nhập khẩu ôtô BMW, Euro Auto cũng gửi kiến nghị đến Thủ tướng và các cơ quan quản lý không hình sự hóa các vấn đề kinh tế, hành chính