• Bệnh nhiệt đới có thể lan tới Alaska vào năm 2080

    Bệnh nhiệt đới có thể lan tới Alaska vào năm 2080
    Theo một nghiên cứu mới, khoảng gần một tỷ người có thể sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nhiệt đới như sốt xuất huyết và Zika vì biến đổi khí hậu làm thay đổi phạm vi hoạt động của muỗi.