• Facebook dùng trí tuệ nhân tạo kiểm duyệt Live streams

    Facebook dùng trí tuệ nhân tạo kiểm duyệt Live streams
    Việc kiểm soát thủ công các nội dung khỏa thân, bạo lực... phát trực tiếp trên Facebook (Live Streams) thường bị chậm trễ và quá tải, Facebook sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm việc này