• Vì sao người Mỹ muốn trở lại Mặt Trăng?

    Vì sao người Mỹ muốn trở lại Mặt Trăng?
    Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang có một nhiệm vụ nặng nề: Đó là đưa các nhà du hành vũ trụ nước này tiếp tục thám hiểm Mặt Trăng vào năm 2024.