• Ngắm 'siêu hộp nhạc' MusicMachine 3

    Ngắm 'siêu hộp nhạc' MusicMachine 3
    Reuge, nhà sản xuất hộp nhạc Thuỵ Sĩ với 150 tuổi và nhóm thiết kế MB&F đã hợp tác cùng nhau tạo ra "siêu hộp nhạc" MusicMachine 3