• FPT Shop ký kết Mirae Asset Finance Vietnam: thay đổi dịch vụ trả góp

    FPT Shop ký kết Mirae Asset Finance Vietnam: thay đổi dịch vụ trả góp
      Chiều ngày 22/10 tại Sheraton Hotel, FPT Shop và công ty tài chính Mirae Asset Finance Vietnam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Đây là sự kiện quan trọng đối với hai bên trong việc triển khai những chương trình trả góp đặc biệt đi kèm nhiều ưu đãi thiết thực dành cho...