• GoPro gây ra chấn thương nghiêm trọng của Michael Schumacher?

    GoPro gây ra chấn thương nghiêm trọng của Michael Schumacher?
    Tay lái huyền thoại của làng đua công thức 1, Michael Schumacher, vẫn đang hồi phục rất chậm chạp sau tai nạn trượt tuyết hồi tháng 12/2013. Nguyên nhân chấn trương trầm trọng của anh được người nhà đổ lỗi là do thiết bị quay phim gắn trên mũ bảo hiểm
  • Tai nạn của Michael Schumacher trầm trọng vì sử dụng GoPro?

    Tai nạn của Michael Schumacher trầm trọng vì sử dụng GoPro?
    Tay lái huyền thoại của làng đua công thức 1, Michael Schumacher, vẫn đang hồi phục rất chậm chạp sau tai nạn trượt tuyết hồi tháng 12/2013. Nguyên nhân chấn thương trầm trọng của anh được người nhà đổ lỗi là do thiết bị quay phim gắn trên mũ bảo hiểm