• Xiaomi ra mắt Mi TV 6 OLED, giá từ 771 USD

    Xiaomi ra mắt Mi TV 6 OLED, giá từ 771 USD
      Cùng với việc ra mắt Mi MIX 4 và Mi Pad 5 tại thị trường quê nhà Trung Quốc, Xiaomi cũng đã ra mắt Mi TV 6 OLED. TV OLED thế hệ thứ hai này có một số cải tiến và giá giảm