• MBL Audio - Tuyệt tác công nghệ xa xỉ của người Đức

    MBL Audio - Tuyệt tác công nghệ xa xỉ của người Đức
    Với ba bộ sưu tập Reference Line, Noble Line và Corona Line, MBL Audio đáp ứng yêu cầu về cái đẹp, sự hoàn mỹ trong những không gian nội thất luxury và hoàn thành sứ mệnh chính của mình là tái tạo những sân khấu live cho gia chủ