• Samsung loại bỏ quảng cáo trên ứng dụng Thời tiết

    Samsung loại bỏ quảng cáo trên ứng dụng Thời tiết
    Chỉ vài ngày sau khi cam kết loại bỏ quảng cáo trên các thiết bị của mình, Samsung đã có động thái đầu tiên đó là ngừng hiển thị quảng cáo trong ứng dụng Thời tiết, theo báo cáo của người dùng Twitter @FrontTron