• Jennifer Phạm đọ dáng cặp loa dát vàng

    Jennifer Phạm đọ dáng cặp loa dát vàng
    Cặp loa dát vàng Focal Grande Utopia III EM Gold tại Việt Trung Audio (Hà Nội) không chỉ thu hút sự quan tâm của giới chơi âm thanh, mà còn cả giới nghệ sĩ, trong đó có Jennifer Phạm