• Hình ảnh hiếm hoi về bộ dàn Tobian của một audiophile ẩn danh

    Hình ảnh hiếm hoi về bộ dàn Tobian của một audiophile ẩn danh
    Cây viết Cai Brockmann của tờ Fidelity rất may mắn được dịp trải nghiệm và ghi lại hình ảnh hệ thống âm thanh của một audiophile ẩn danh. Bộ dàn được set-up dùng hầu hết thiết bị của Tobian Sound Systems với phòng nghe có vị trí không thể hoàn hảo hơn, nằm trong một dinh thự biệt lập trên...