• Kaspersky: Ransomware tấn công ít nhất 174 thành phố lớn trong năm 2019

    Kaspersky: Ransomware tấn công ít nhất 174 thành phố lớn trong năm 2019
    2019 là năm của các tấn công ransomware vào những thành phố lớn. Kết luận này được đưa ra sau khi Kaspersky quan sát thấy có ít nhất 174 thành phố, với hơn 3.000 tổ chức đã bị ransomware tấn công trong năm 2019. Số lượng này tương đương mức tăng ít nhất 60% so với năm 2018. Yêu cầu...