• Kaspersky lần đầu công bố báo cáo minh bạch

    Kaspersky lần đầu công bố báo cáo minh bạch
      Với cam kết về tính minh bạch cao hơn, công ty an ninh mạng toàn cầu đã công bố thông tin theo các yêu cầu từ phía chính phủ, các cơ quan hành pháp, cũng như từ người dùng về các chuyên môn kỹ thuật và dữ liệu trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021.