• Video thả rơi 12 thế hệ iPhone

    Video thả rơi 12 thế hệ iPhone
    Thử nghiệm thả rơi từ trên cao của tổng cộng 12 chiếc iPhone, từ thế hệ đầu tiên iPhone 2G cho tới thế hệ mới nhất iPhone 6s và iPhone 6s Plus, được tổng hợp trong một video